Elektrotechnisch installatiebedrijf in Zuid Holland

De onderneming heeft een goede reputatie in de regio (centraal in de randstad). De onderneming ontwerpt, adviseert en installeert van alle voorkomende werkzaamheden van een elektrotechnisch installatiebedrijf. Daarnaast kent het bedrijf een focus op het gebied van branddetectie, beveiliging en verlichting. Ook het aanleggen van laadpalen behoort tot de werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats in de gehele randstad waarbij een focus ligt op de regio Haaglanden, Leiden en de Bollenstreek.

Vrijwel uitsluitend wordt de zakelijke markt (inclusief zorg en overheden) bediend, de particuliere markt wordt in zeer beperkte mate bediend (circa 2% van de omzet). De zorgsector is een grote vaste opdrachtgever van de onderneming.

In 2021 is een omzetniveau gerealiseerd van ruim € 1.800.000, voor 2022 wordt een omzetniveau geprognosticeerd van circa € 2.150.000. De EBITDA-marge 2021 bedraagt bijna 20%. Voor 2022 wordt een verdere groei in winstgevendheid verwacht.

De bedrijfslocatie is gehuurd en is centraal gelegen in de regio. Er bestaat geen verplichting tot voortzetting van de lopende huurcontract, de onderneming kan derhalve worden verplaatst.

De onderneming beschikt over diverse certificeringen, ondermeer het KIWA-certificaat Branddetectie Installatie en Onderhoud.

De eigenaar is op zoek naar een geschikte overnamekandidaat waarbij hij bereid is mee te werken aan een goede en soepele overdracht van het installatiebedrijf.

De onderneming biedt uitstekende perspectieven en synergievoordelen voor een bestaande speler in de branche. De ondernemer wenst 100% van de aandelen te verkopen.

Na het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst komt meer informatie beschikbaar.

Meer informatie via:
MKB Advies Partners B.V.
Begeleidend adviseur: drs. P.C.H. Overwater RAB
Tel: 085 06 04 700 | 06 243 244 55
E: paul.overwater@mkbap.nl

Specialisme(n):
Klimaat
Sanitair
Elektro
Overig
Bedrijf te koop in provincie: Zuid-Holland
Markt(en):
Particulier
Woningbouw
Utiliteit
Infra
Industrie
Omzet: € 1.250.000 - € 2.000.000
Rendement: Niet van toepassing
Huisvesting:
Kooppand
Huurpand
Bedrijfsvorm: BV
FTE: Aantal 8-18
Advertentie geplaatst 5 mei 2022