Informatie over Installatiebedrijfkopen.nl

Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Installatiebedrijfkopen.nl is een webservice dat gebouwd is op het platform van Sharetribe. Hieronder staan de gebruikersvoorwaarden die Sharetribe heeft opgesteld.

Installatiebedrijfkopen is een webdienst die op het Sharetribe-platform is gebouwd. De onderstaande algemene voorwaarden van Sharetribe zijn ook van toepassing op het gebruik van Installatiebedrijfkopen.

Sharetribe is een socialemediadienst die zijn gebruikers in staat stelt gunsten en zaken te ruilen en met elkaar te communiceren. De Sharetribe-dienst mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden indien nodig te wijzigen. De geldende gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de website van Sharetribe.

Contentrechten

De gebruikers behouden zelf het recht op alle tekst, foto's en andere content die zij in de dienst creëren. De gebruikers staan anderen toe de content te gebruiken in overeenstemming met de aard van de dienst en staan voorts de dienstverlener toe informatie en gegevens op te slaan en wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk zijn voor de dienst of het onderzoek. Andere rechten van de gebruikers worden echter niet overgedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De verantwoordelijkheid voor de content ligt bij de gebruiker, die deze met de dienst heeft gemaakt. De dienstverlener heeft het recht om materiaal te verwijderen wanneer hij dat nodig acht.

Disclaimer

Er worden geen garanties gegeven over de werking van de Sharetribe-dienst. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelingen in de dienst en zij dienen de betrouwbaarheid van andere gebruikers in te schatten alvorens met hen in zee te gaan. De dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan de gebruiker wordt toegebracht. De gebruiker kan geen informatie of gegevens in de dienst opslaan en verwachten dat deze daar blijven.

Verwijdering van een gebruiker

De dienstverlener heeft het recht om gebruikers van Sharetribe te verwijderen en hun gebruiksrecht van de dienst te beëindigen zonder specifieke reden en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Toepasselijke jurisdictie

De jurisdictie die van toepassing is op deze dienst en deze gebruiksvoorwaarden is die van Finland, tenzij bindend recht iets anders voorschrijft.

Extra aandachtspunten vanuit Techniek Nederland

  • Techniek Nederland is als klant van Sharetribe verantwoordelijk voor de opzet van het platform en het gebruik ervan. Dit is ook de reden waarom Techniek Nederland de technische mogelijkheid heeft om berichtenverkeer in te zien.
  • Techniek Nederland garandeert geen ongestoorde werking en is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van de informatie, werking en uitval.