Informatie over Installatiebedrijfkopen.nl

Privacybeleid

Privacybeleid

Registrator

Installatiebedrijfkopen service: Sharetribe Ltd
www.sharetribe.com
info@sharetribe.com

Naam van het register

Gebruikersregister van de dienst Installatiebedrijfkopen

Gebruik van persoonsgegevens (doel van het register)

Persoonsgegevens worden verzameld om communicatie en het gebruik van de dienst mogelijk te maken. De gegevens kunnen worden gebruikt voor communicatie tussen dienstverleners en gebruikers evenals voor rechtstreekse communicatie tussen gebruikers. Sommige persoonsgegevens zijn zichtbaar op de profielpagina van de gebruiker, maar die gegevens zijn vrijwillig (met uitzondering van naam).

De verwerking van persoonsgegevens wordt niet uitbesteed, maar de registergegevens worden opgeslagen op een server die wordt gehuurd van een extern bedrijf.

Inhoud van de informatie in het register

De volgende informatie kan in het register worden opgeslagen:

  • Persoonsgegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, huisadres
  • Accountgegevens: gebruikersnaam, wachtwoord (versleuteld opgeslagen)
  • De beschrijvingstekst die de gebruiker over zichzelf kan schrijven
  • De aanbiedingen en verzoeken die de gebruiker op de dienst heeft geplaatst
  • De gegeven en ontvangen feedback en badges
  • Statistische gegevens over het gebruik van de dienst, bijv. het aantal keren dat de gebruiker zich heeft aangemeld

Gebruikelijke bronnen van informatie

Persoonsgegevens worden door de gebruiker verstrekt bij de inschrijving op de dienst of wanneer deze er later gebruik van maakt.

Gebruikelijke doorgifte van de informatie

De informatie kan worden doorgegeven voor onderzoeksdoeleinden zoals beschreven is in de Gebruiksvoorwaarden die de gebruiker aanvaardt voordat hij de dienst gaat gebruiken. De onderzoekers mogen geen onderzoeksresultaten publiceren waardoor identificatiegegevens openbaar zouden worden of waardoor een specifieke gebruiker zou kunnen worden geïdentificeerd.

Informatie over gebruikers van een enkele Installatiebedrijfkopen-gemeenschap kan worden doorgegeven aan de klant die deze gemeenschap heeft opgericht of aan de door deze klant aangewezen gemeenschapsbeheerders.

Overdracht van de informatie buiten de EU en de Europese Economische Ruimte

Informatie kan worden opgeslagen op een server die zich binnen of buiten de EU en de Europese Economische Ruimte kan bevinden

Registerbeschermingsbeginselen

De informatie wordt opgeslagen op computers. De toegang tot de informatie wordt beperkt met wachtwoorden en de fysieke toegang tot de computers wordt beperkt door het serverhostingbedrijf.

Extra aandachtspunt vanuit Techniek Nederland

Techniek Nederland heeft de technische mogelijkheid berichten tussen gebruikers, verzonden binnen de website, in te zienVan deze mogelijkheid wordt slechts gebruik gemaakt om oneigenlijk gebruik (frauduleuze handelingen, onfatsoenlijk taalgebruik etcvan het platform tegen te gaan.