Onderhoudsbedrijf in de regio Nijmegen

De aanleiding om dit bedrijf te koop aan te bieden is het overlijden van de ondernemer / eigenaar in augustus 2021. Zijn vrouw, die al enkele jaren in de onderneming werkt heeft de directievoering ter hand genomen en heeft de steun van het personeel en de klantengroep. Het ontbreekt haar echter aan de technische kennis die nodig is om nieuw werk aan te nemen en maatoplossingen te verzinnen en goed te prijzen. Dat, in combinatie met het feit dat ze graag afstand wil nemen en ruimte wil maken voor de verwerking van het verlies, maakt dat de onderneming wordt aangeboden.

De onderneming kent een lange bestaansgeschiedenis en heeft een goede naam opgebouwd als een allround onderhoudsbedrijf, met name actief op de zakelijke markt, aangevuld met opdrachten voor enkele particulieren. De kern van het klantenbestand is een aantal winkelbedrijven met meerdere vestigingen in Nederland, VVE’s en makelaars van bedrijfsonroerend goed. De bedrijfslocatie is gelegen aan de rand van een bedrijventerrein met afwisselend woningbouw en beschikt over een kantoor, kantine, werkplaats, magazijn en een buiten opslagplaats.

Het omzetniveau bedroeg in de afgelopen jaren gemiddeld € 800.000 op jaarbasis en is ruim winstgevend. Voor 2021 wordt een iets dalende omzet maar verbeterde winstgevendheid geprognosticeerd. Buiten de eigenaar zijn er 2 allround monteurs actief en een vaste groep van 3 tot 4 uitzendkrachten. De kantoorwerkzaamheden vinden plaats door de vrouw van de eigenaar.

De onderneming biedt goede perspectieven en synergievoordelen voor een onderhoudsbedrijf dat opzoek is naar uitbreiding. Om de succeskans te vergroten is het van belang dat de overnemende partij de directievoering ter had neemt. Bijvoorbeeld door een bedrijfsleider te plaatsen die technische kennis bezit en in staat is om technische uitdagingen om te zetten in oplossingen. Daarnaast is het van belang dat de financiële administratie wordt geïntegreerd of dat daarvoor een administratief medewerkster beschikbaar is.

De huidige directeur / aandeelhouder is bereid mee te werken aan een goede en soepele overdracht van het bedrijf aan haar opvolger. Het voornemen bestaat wel om daarna afscheid te nemen. Dat alles is goed onderling overleg.

Het betreft een aandelentransactie waarbij een 100% belang wordt verkregen. Het onroerend goed, bestaande uit het perceel, een kantoor, een kantine, een magazijn en buitenruimte kan worden gehuurd. Overname van alleen de aandelen, zonder huur van het onroerend goed is eventueel ook bespreekbaar. Na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst wordt meer informatie beschikbaar gesteld.

Meer informatie via:
MKB Advies Partners B.V. www.mkbap.nl
Begeleidend adviseur: de heer Ruud Pondman
Tel: 085 06 04 700 / 06 205 998 60
E: ruud.pondman@mkbap.nl

Specialisme(n):
Klimaat
Sanitair
Elektro
Overig
Bedrijf te koop in provincie: Gelderland
Markt(en):
Particulier
Woningbouw
Utiliteit
Infra
Industrie
Omzet: € 750.000 - € 1.250.000
Rendement: Niet van toepassing
Huisvesting:
Kooppand
Huurpand
Bedrijfsvorm: BV
FTE: Aantal 4-7
Advertentie geplaatst 18 feb 2022